“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XXXV (1989), n. 408, ottobre 1989