“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XXXVI (1990), n. 420, ottobre 1990