“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XXXVII (1991), n. 432, ottobre 1991