“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XXXVII (1991), n. 433, novembre 1991