“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XXXVIII (1992), n. 445, novembre 1992