“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XXXIX (1993), n. 448, febbraio 1993