“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XL (1994), n. 468, ottobre 1994