“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XLI (1995), n. 480, ottobre 1995