“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XLIV (1998), n. 508, febbraio 1998