“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XLVI (2000), n. 540, ottobre 2000