“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XLVII (2001), n. 552, ottobre 2001