“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno XLVIII (2002), n. 564, ottobre 2002