“L’Architettura”, Spazi/Arte, anno L (2004), n. 588, ottobre 2004